Μέλη ΔΕΠ

Κόλλιας Γεώργιος

Ακαδημαϊκός-Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας
Διευθυντής Εργαστηρίου Φυσιολογίας 

Τηλ: 210-746 2611
email: geokollias@med.uoa.gr

Βιογραφικό σημείωμα

Βασιλακόπουλος Θεόδωρος

Καθηγητής Πνευνομολογίας-Εντατικής Θεραπείας

Τηλ: 210-746 2507
email: tvassil[at]med.uoa[dot]gr

Βιογραφικό σημείωμα

Μαυραγάνη Κλειώ

Καθηγήτρια Πειραματικής Φυσιολογίας

Τηλ: 210-746 2714
email: kmauragan@med.uoa.gr

Βιογραφικό σημείωμα

Αγγελογιάννη Παναγούλα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πειραματικής Φυσιολογίας

Τηλ: 210-746 2589
email: eula_angelogianni@hotmail.com

Βιογραφικό σημείωμα

Κόνσουλας Χρήστος

Αναπληρωτής Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας

Τηλ: 210-746 2701
email: cconsoul@med.uoa.gr

Βιογραφικό σημείωμα

Αρμακόλας Αθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας

Τηλ: 210-746 2598
email: aamakol@med.uoa.gr

Βιογραφικό σημείωμα

Φιλίππου Αναστάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας

Τηλ: 210-746 2690
email: tfilipou@med.uoa.gr

Βιογραφικό σημείωμα

Σιμοπούλου Μάρα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πειραματικής Φυσιολογίας

Τηλ: 210-746 2593
email: marasimopoulou@hotmail.com

Βιογραφικό σημείωμα

Χατζηγεωργίου Αντώνιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας

Τηλ: 210-746 2623
email: achatzig@med.uoa.gr

Βιογραφικό σημείωμα

Παληκαράς Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής, Πειραματικής Φυσιολογίας

Τηλ: 210-746 2552
email: palikarask@med.uoa.gr

Βιογραφικό σημείωμα