Προαιρετική Άσκηση "Βασικές Κλινικές Δεξιότητες"
Home Ιατρική

Προαιρετική Άσκηση “Βασικές Κλινικές Δεξιότητες”

Προαιρετική Άσκηση “Βασικές Κλινικές Δεξιότητες”

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ «ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ»

 

Η προαιρετική άσκηση “Βασικές Κλινικές Δεξιότητες” απευθύνεται στους φοιτητές β’ έτους της  Ιατρικής Σχολής στα πλαίσια της εκπαίδευσης τους στην Φυσιολογία για την απόκτηση βασικών κλινικών δεξιοτήτων.

 

Η προαιρετική άσκηση γίνεται στην Α’ Παθολογική Κλινική και  στην Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική στο ‘ΛΑΪΚΟ’ Νοσοκομείο, με Υπεύθυνο  διδασκαλίας τον Ομότιμο Καθηγητή Παθολογίας κ.  Γ. Βαϊόπουλο.

 

Οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες των 10 ατόμων,η κάθε ομάδα παρακολουθεί την άσκηση όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Οι ομάδες είναι αυστηρώς καθορισμένες, ο φοιτητής που δεν θα παρακολουθήσει την άσκηση την ημερομηνία που του έχει καθοριστεί δεν θα μπορέσει να την αναπληρώσει.

 

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗ*ΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 1)      Σχέσεις Ασθενούς –Ιατρού Πρακτική λήψη ιστορικού και συζήτηση.

 ‘Σεμινάρια Κλινικής Φυσιολογίας’

 

 Βασικές Ιατρικές Πράξεις  Κενό
2)      Επίδειξη λήψης ιστορικού στο Αμφιθέατρο Φυσιολογίας «Γ.Κοτζιάς»