Μέλη Ε.ΔΙ.Π. - Ε.Ε.Π
Home Ανθρώπινο Δυναμικό

Μέλη Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Ε.Π

Μέλη Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Ε.Π

Ξένια Γαϊτανάρη, Ε.ΔΙ.Π.

Τηλ: 210-746 2592
email: xeniagaitanari@gmail.com

Βιογραφικό σημείωμα

Φλώρα Ζαράνη, Ε.ΔΙ.Π.

Τηλ: 210-746 2612
email: fzarani@med.uoa.gr

Βιογραφικό σημείωμα

Κωνσταντίνος Χρυσανθόπουλος, Ε.Ε.Π

Τηλ: 210-746 2612
email: chryssan@phed.uoa.gr

Βιογραφικό σημείωμα