"Νευροφυσιολογία"
Home Ιατρική

“Νευροφυσιολογία”

Χρήστος Κόνσουλας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Παναγούλα Αγγελογιάννη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Σκοπός

Μέσω του παρόντος μαθήματος επιδιώκεται ο φοιτητής να αποκτήσει τις απαραίτητες θεωρητικές αλλά και εργαστηριακές γνώσεις (μέσω αντίστοιχων εργαστηριακών ασκήσεων), ώστε να είναι σε θέση να περιγράφει την ανατομία και τους μηχανισμούς της λειτουργίας του Νευρικού συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού.

 

Γενικοί εκπαιδευτικοί στόχοι

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει στην παροχή γνώσεων που αφορούν την ανατομία, την κυτταρική φυσιολογία και τη φυσιολογική λειτουργία του Νευρικού συστήματος του ανθρώπου.

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Γενικά:

Το περιεχόμενο του μαθήματος αντιστοιχεί στα γνωστικά αντικείμενα της Ανατομίας και Φυσιολογίας του Νευρικού συστήματος/
Στο περιεχόμενο του μαθήματος συμπεριλαμβάνονται και εργαστηριακές γνώσεις που αφορούν τη λειτουργία και τους μηχανισμούς ρύθμισης του Νευρικού συστήματος.

 

Σύνοψη περιεχομένου:

 

Νευροανατομία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ. ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ. ΠΥΡΗΝΕΣ – ΒΑΣΙΚΑ ΓΑΓΓΛΙΑ. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ. ΠΑΡΕΓΓΕΦΑΛΙΔΑ. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΥΡΑ ΙΙΙ,IV,V,VI. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΥΡΑ VII,IX,X,XI. ΑΓΓΕΙΩΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ – ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΜΗΝΙΓΓΕΣ. ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ (ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΑΣΗΣ – ΚΝΙΙ, ΟΡΓΑΝΟ ΟΣΦΡΗΣΗΣ – ΚΝ Ι, ΟΡΓΑΝΟ ΑΚΟΗΣ – ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ – ΚΝ VIII). ΑΥΤΟΝΟΜΟ NΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

 

Νευροφυσιολογία

Εισαγωγή στα νευρικά κύτταρα. Δυναμικό Μεμβράνης. Δυναμικά Ενέργειας. Συναπτική διαβίβαση. Αντανακλαστικά. Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα. Σωματοαισθητικό σύστημα. Όραση. Ακοή και Αιθουσαίο σύστημα. Χημικές αισθήσεις: Όσφρηση και Γεύση. Έλεγχος της εκούσιας κινητικότητας. Νευροφυσιολογική βάση του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. Κύκλος ύπνου-εγρήγορσης. Μάθηση και Μνήμη. Γλώσσα και ομιλία. Φυσιολογία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και της εγκεφαλικής αιματικής ροής. Αιματοεγκεφαλικός φραγμός.