Φυσιολογία 3ου Εξαμήνου

Ελένη Κοτσιφάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αθανάσιος Αρμακόλας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναστάσιος Φιλίππου

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μάρα Σιμοπούλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αντώνης Χατζηγεωργίου

Επίκουρος Καθηγητής

Γεώργιος Κόλλιας

Καθηγητής

Παναγούλα Αγγελογιάννη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Σκοπός

Μέσω του παρόντος μαθήματος επιδιώκεται ο φοιτητής να αποκτήσει τις απαραίτητες θεωρητικές αλλά και εργαστηριακές γνώσεις (μέσω αντίστοιχων εργαστηριακών ασκήσεων), ώστε να είναι σε θέση να περιγράφει μηχανισμούς της λειτουργίας των ακόλουθων φυσιολογικών συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού:

  • Ενδοκρινικό σύστημα-Αναπαραγωγή
  • Αίμα-Ανοσοποιητικό σύστημα
  • Μυοσκελετικό σύστημα
  • Μεταβολισμός
  • Θερμορύθμιση

 

Γενικοί εκπαιδευτικοί στόχοι

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει στην παροχή γνώσεων που αφορούν την κυτταρική φυσιολογία και τη φυσιολογική λειτουργία συγκεκριμένων συστημάτων (βλ. ανωτέρω) του ανθρώπινου οργανισμού.

 

Γενικά:

Το περιεχόμενο του μαθήματος αντιστοιχεί στα γνωστικά αντικείμενα της Φυσιολογίας του Ενδοκρινικού συστήματος, της Αναπαραγωγής, του Αίματος, του Ανοσοποιητικού συστήματος, του Μυοσκελετικού συστήματος, του Μεταβολισμού και της Θερμορύθμισης.

Στο περιεχόμενο του μαθήματος συμπεριλαμβάνονται και εργαστηριακές γνώσεις που αφορούν τη λειτουργία και τους μηχανισμούς ρύθμισης των ανωτέρω συστημάτων.

 

Σύνοψη περιεχομένου:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΚΥΤΤΑΡΟ: ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΚΥΤΤΑΡΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ – ΟΡΜΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ-ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΜΟΝΩΝ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟ/ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ – ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΕΣ – ΟΡΜΟΝΕΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΣΤΩΝ – ΟΡΜΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΗΛΕΩΣ – ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΡΕΝΟΣ – ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ – ΣΥΛΛΗΨΗ – ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΛΟΥ – ΣΤΑΔΙΑ ΚΥΗΣΗΣ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ – ΜΥΪΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ – ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗ ΣΥΝΑΨΗ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  – ΜΥΕΛΟΣ-ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Fe – ΕΡΥΘΡΑ-ΛΕΥΚΑ-ΤΥΠΟΣ ΤΚΕ – ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ-ΠΗΞΗ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ –ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ –- ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗ

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις:

Λειτουργικές, κλινικές και εργαστηριακές αποκρίσεις και προσαρμογές των ανωτέρω συστημάτων σε διάφορα φυσιολογικά ερεθίσματα και αλλαγές της ομοιόστασης του οργανισμού. Σύγκριση με παθοφυσιολογικές αποκρίσεις.