Κατ'επιλογήν "Φυσιολογία της Άσκησης και της Γήρανσης"
Home Ιατρική

Κατ’επιλογήν “Φυσιολογία της Άσκησης και της Γήρανσης”

Κατ’επιλογήν “Φυσιολογία της Άσκησης και της Γήρανσης”

Σκοπός

Μέσω του παρόντος μαθήματος επιδιώκεται ο φοιτητής να αποκτήσει τις απαραίτητες θεωρητικές αλλά και εργαστηριακές γνώσεις (μέσω αντίστοιχης άσκησης), ώστε να είναι σε θέση να περιγράφει μηχανισμούς και χαρακτηριστικά της γήρανσης του ανθρώπινου οργανισμού, καθώς και τις φυσιολογικές αποκρίσεις και προσαρμογές του ως αποτέλεσμα της σωματικής άσκησης σε άτομα τρίτης ηλικίας.

 

 

Γενικοί εκπαιδευτικοί στόχοι

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει:

• στην παροχή γνώσεων που αφορούν βασικά στοιχεία της παθοφυσιολογίας της γήρανσης και των επιπτώσεών της σε διάφορους ιστούς και φυσιολογικά συστήματα του οργανισμού,
• Να αναδείξει τις οξείες και χρόνιες ευεργετικές επιδράσεις της σωματικής άσκησης, και ειδικότερα το ρόλο της στην επιβράδυνση των δυσμενών επιπτώσεων τη γήρανσης, εστιάζοντας στα σύγχρονα ερευνητικά και κλινικά δεδομένα σχετικά με τα οφέλη της άσκησης σε ηλικιοεξαρτώμενες χρόνιες νόσους.

 

Περιεχόμενο μαθήματος

 

Γενικά:

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος αντιστοιχεί στα γνωστικά αντικείμενα της Φυσιολογίας της άσκησης και της Φυσιολογίας της γήρανσης, τα οποία εξετάζουν τους φυσιολογικούς μηχανισμούς που διέπουν τις προσαρμογές του ανθρώπινου οργανισμού ως αποτέλεσμα της άσκησης και της γήρανσης, με έμφαση στις ηλικιοεξαρτώμενες αλλαγές και τις αντίστοιχες ασκησιογενείς προσαρμογές του νευρικού, μυοσκελετικού και καρδιοαναπνευστικού συστήματος. Στο περιεχόμενο του μαθήματος συμπεριλαμβάνονται και εργαστηριακές γνώσεις που αφορούν σε λειτουργικές, καρδιοαναπνευστικές, αιμοδυναμικές και μεταβολικές αποκρίσεις του οργανισμού κατά την άσκηση ατόμων τρίτης ηλικίας.
Το συγκεκριμένο μαθησιακό περιεχόμενο μπορεί να θεμελιώσει και έναν διατομεακό χαρακτήρα του μαθήματος, καθώς μέσω αυτού δίδεται η ευκαιρία περιγραφής φυσιολογικών αλλαγών του ανθρώπινου οργανισμού λόγω της γήρανσης και των αντίστοιχων ευεργετικών προσαρμογών της σωματικής άσκησης και, έτσι, μπορεί χρήσιμα να ενσωματωθεί στο εκπαιδευτικό πλαίσιο προληπτικής ή θεραπευτικής προσέγγισης διαφόρων παθολογικών καταστάσεων στην τρίτη ηλικία.

 

Σύνοψη περιεχομένου:

 

Βασικά φαινόμενα της γήρανσης και επιπτώσεις της στα κυτταρικά οργανίδια. Αγγειακές μεταβολές στο γηρασμένο εγκέφαλο. Ο μεταβολισμός του εγκεφάλου κατά τη γήρανση. Νευροενδοκρινικές μεταβολές στη γήρανση. Μεταβολές στις οδούς μεταγωγής του σήματος των νευροδιαβιβαστών στο γηρασμένο εγκέφαλο. Διαταραχή της ομοιόστασης του ασβεστίου στη γήρανση του νευρικού συστήματος. Ο ρόλος του οξειδωτικού stress στη γήρανση του εγκεφάλου. Ο ρόλος της άσκησης και της διατροφής στη γήρανση του νευρικού συστήματος. Βασικές αρχές της ανθρώπινης κίνησης και νευρομυϊκός έλεγχος της κίνησης. Προσαρμογές του νευρικού και μυοσκελετικού συστήματος, ως αποτέλεσμα της σωματικής άσκησης και της γήρανσης. Ασκησιογενείς μηχανισμοί άμεσων και χρόνιων προσαρμογών του μυϊκού και του οστίτη ιστού κατά τη γήρανση. Ο ρόλος της άσκησης στον οστικό μεταβολισμό και τη φυσιολογία της οστεοπόρωσης. Η επίδραση της άσκησης στο καρδιαγγειακό και στο αναπνευστικό σύστημα ατόμων τρίτης ηλικίας. Ενεργειακά συστήματα και ασκησιογενείς μεταβολικές προσαρμογές του οργανισμού στην τρίτη ηλικία.

 

Εργαστηριακή Άσκηση:

 

Λειτουργικές, καρδιοαναπνευστικές, αιμοδυναμικές και μεταβολικές αποκρίσεις και προσαρμογές του οργανισμού κατά την άσκηση στην τρίτη ηλικία.