Μέλη Ε.Τ.Ε.Π.

Λίτσα Βαλαή, Ε.Τ.Ε.Π.

Τηλ: 210-746 2586
email: ekvalai@med.uoa.gr

Ελένη Τριάντου, Ε.Τ.Ε.Π.

Τηλ: 210-746 2507
email: eltriant@med.uoa.gr