Φυσιολογία 4ου Εξαμήνου

Κλειώ Μαυραγάνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Χατζηγεωργίου Αντώνης

Επίκουρος Καθηγητής
Πειραματικής Φυσιολογίας

Θεόδωρος Βασιλακόπουλος

Καθηγητής

Αναστάσιος Φιλίππου

Αναπληρωτής Καθηγητής
(Γ. Βαϊόπουλος, Ομ. Καθηγητής Παθολογίας)

Παληκαράς Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής

Αρμακόλας Αθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Σκοπός

Μέσω του παρόντος μαθήματος επιδιώκεται ο φοιτητής να αποκτήσει τις απαραίτητες θεωρητικές αλλά και εργαστηριακές (μέσω εργαστηριακής άσκησης) γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να περιγράφει μηχανισμούς που διέπουν τις φυσιολογικές αποκρίσεις και προσαρμογές του ανθρώπινου οργανισμού.

 

 

Γενικοί εκπαιδευτικοί στόχοι

• Μεθοδολογία της έρευνας στην βιοϊατρική, εισαγωγή στη βιολογία συστημάτων και του ρόλου της στην ιατρική ακριβείας
• Τεχνολογίες «OMICs» και η χρήση τους στην ιατρική ακριβείας
• Εισαγωγή στην μικροσκοπία και των εφαρμογών της στην βιοϊατρική έρευνα και την ιατρική ακριβείας.
• Εισαγωγή στη γενετική μηχανική, γονιδιακή θεραπεία με χρήση σύγχρονων μεθόδων γονιδιακής στόχευσης και επιδιόρθωσης
• Εισαγωγή στο Καρδιαγγειακό Σύστημα. Δομή και λειτουργία
• Προέλευση του καρδιακού ρυθμού και της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς
• Η καρδιά ως αντλία
• Χαρακτηριστικά της αιματικής και λεμφικής ροής
• Καρδιαγγειακοί ρυθμιστικοί μηχανισμοί
• Ειδικά συστήματα κυκλοφορίας
• Εισαγωγή στο Γαστρεντερικό Συστήματος. Φυσιολογία και Ανατομία του Γαστρεντερικού συστήματος.
• Πέψη, απορρόφηση και διατροφικές αρχές
• Γαστρεντερική κινητικότητα
• Φυσιολογία και ανατομία ήπατος, χοληδόχου κύστεως και παγκρέατος
• Εφαρμοσμένη Φυσιολογία – παθοφυσιολογία ΓΕΣ – σύνδρομα που προκύπτουν από τη δυσλειτουργία του ΓΕΣ – Απορίες- ερωτήσεις φοιτητών
• Εισαγωγή στη δομή και τη μηχανική των πνευμόνων
• Ανταλλαγή των αερίων στον πνεύμονα και η μεταφορά τους στους ιστούς
• Ρύθμιση της αναπνοής
• Νεφρική λειτουργία
• Φυσιολογία της ούρησης
• Ρύθμιση της σύστασης του εξωκυττάριου υγρού και όγκου
• Oξεοβασική ισορροπία

 

Περιεχόμενο μαθήματος

 

Γενικά:

Το περιεχόμενο του μαθήματος αντιστοιχεί στα γνωστικά αντικείμενα της Φυσιολογίας

• ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
• ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
• ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
• ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
• ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
• ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ