Επικοινωνία
Home

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με το Εργαστήριο Φυσιολογίας

Γραμματεία Εργαστηρίου

κ. Τριάντου 210-7462507
e-mail: elenitriantou@gmail.com

Γραμματεία Προπτυχιακού

κ. Βαλαή 210-7462586
email: ekvalai@med.uoa.gr

Γραμματεία ΠΜΣ “Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία”

κ. Γαϊτανάρη 210-7462592
email: xeniagaitanari@gmail.com

Γραμματεία ΠΜΣ “Μοριακή Βιοϊατρική”

κ. Jean Gouzi 210-7462605
email: molecularbiomedicine@fleming.gr