ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ

(για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής)

Καλούνται οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής που έχουν δηλώσει συμμετοχή στις
εξετάσεις του μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ Εξαμήνου, περιόδου Ιουνίου
2018, να προσέλθουν στα παρακάτω αμφιθέατρα ακολουθώντας επακριβώς την 
κατανομή των γραμμάτων:

Αμφιθέατρο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ:  Α,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,θ,Ι,Λ
Αμφιθέατρο ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ:  Κ
Αμφιθέατρο ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ:  Μ,Ν,
Αμφιθέατρο ΝΑΒΟ:  Π,Σ
Αμφιθέατρο ΛΑΪΚΟΥ : Τ,Υ,Φ,Χ,Ψ,Ω
ΠΑΘΑΝ: Β,Ξ,Ο,Ρ

Σημείωση:
1.      Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι συμπλήρωσαν τον
απαιτούμενο αριθμό εργαστηρίων
2.      Για τη συμμετοχή  στις εξετάσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση της
φοιτητικής ταυτότητας

Εκ του Εργαστηρίου

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής)

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 13-6-2018 και ώρα 10.00-12.00 θα γίνει μάθημα ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΑΡΙΝΟΥ Εξαμήνου με την Αναπ. Καθηγήτρια κα Κ. Μαυραγάνη στο αμφιθέατρο
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

Εκ του Εργαστηρίου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής)

Στις του μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ Εξαμήνου, περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2018,
δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο
αριθμό Εργαστηριακών Ασκήσεων.

Εκ του Εργαστηρίου

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ΄ΕΠΙΛΟΓΗΝ

(για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής)

Οι γραπτές εξετάσεις του μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΝΕΥΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, θα πραγματοποιηθούν την ΠΕΜΠΤΗ 5-7-2018
και ώρα 11.00-13.00.
Οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις εφόσον έχουν συμπληρώσει
τον απαιτούμενο αριθμό παρουσιών.
Η δήλωση του μαθήματος είναι υποχρεωτική .

Εκ του Εργαστηρίου

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

(για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής)


1)      Οι γραπτές εξετάσεις του μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ εξαμήνου,
περιόδου Ιουνίου 2018, θα πραγματοποιηθούν την ΔΕΥΤΕΡΑ 18-6-2018 και ώρα
10.00.
Η δήλωση του μαθήματος για συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική και
θα γίνεται μέχρι την Παρασκευή 15-6-2018.
2)      Οι γραπτές πτυχιακές εξετάσεις του μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ
εξαμήνου, περιόδου Ιουνίου 2018, θα πραγματοποιηθούν την ΤΕΤΑΡΤΗ 27-6-2018
και ώρα 14.00 στο Μικρό Αμφιθέατρο Φυσιολογίας.
Η δήλωση του μαθήματος για συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική.
3)      Οι γραπτές πτυχιακές εξετάσεις του μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ
εξαμήνου, περιόδου Ιουνίου 2018, θα πραγματοποιηθούν την ΠΕΜΠΤΗ 5-7-2018
και ώρα 14.00 στο Μικρό Αμφιθέατρο Φυσιολογίας.
Η δήλωση του μαθήματος για συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική.

Εκ του Εργαστηρίου

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

(για τους φοιτητές της Οδοντιατρικής Σχολής)
Οι γραπτές πτυχιακές εξετάσεις του μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, περιόδου Ιουνίου
2018, θα πραγματοποιηθούν την ΔΕΥΤΕΡΑ 2-7-2018 και ώρα 13.00
Η δήλωση του μαθήματος για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική.

Εκ του Εργαστηρίου

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΑΜΡΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

(για τους φοιτητές του Φαρμακευτικού Τμήματος)


Οι γραπτές πτυχιακές εξετάσεις του μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, περιόδου Ιουνίου
2018, θα πραγματοποιηθούν την ΤΕΤΑΡΤΗ 4-7-2018 και ώρα 10:00 - 12:00 σε
αμφιθέατρα της Ιατρικής Σχολής στο Γουδή.
Η δήλωση του μαθήματος  για συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική και
γίνεται στο Εργαστήριο Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής στο Γουδή.

Εκ του Εργαστηρίου

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

(για τους φοιτητές της Νοσηλευτικής Σχολής)

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ εξαμήνου για τους φοιτητές
της Νοσηλευτικής Σχολής, θα πραγματοποιηθούν τη ΔΕΥΤΕΡΑ 4-6-2018 και ώρα
16.00 σε αμφιθέατρα της Ιατρικής Σχολής.
Η δήλωση του μαθήματος για συμμετοχή στις εξετάσεις  είναι υποχρεωτική.

Εκ του Εργαστηρίου

Αναπλήρωση Εργαστηρίων Φυσιολογίας

(για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής)

Οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής που οφείλουν τις εργαστηριακές ασκήσεις 2
ή/και 5 του μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ Εξαμήνου, μπορούν να
παρακολουθήσουν τις παραπάνω ασκήσεις ακολουθώντας το πρόγραμμα των
εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ που γίνονται για
τους φοιτητές του 2ου εξαμήνου.
Σημείωση: Λόγω αλλαγής του προγράμματος σπουδών, οι φοιτητές που έχουν
εκκρεμότητες εργαστηριακών ασκήσεων θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις
ασκήσεις μέχρι τον Ιούνιο 2018. Θα υπάρξουν αναπληρώσεις για όλες τις
εργαστηριακές ασκήσεις.

Εκ του Εργαστηρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η σημερινή (26/4/2018) προαιρετική άσκηση που γίνεται στο Λαϊκό από τον Ομότιμο Καθηγητή Γ. Βαϊοπουλο ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ!

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η εργαστηριακή άσκηση 10 με τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Α. Φιλίππου, για την
ομάδα Δ1 την Πέμπτη 26/4/2018 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ.

Εκ του Εργαστηρίου 

 


"Φυσιολογία της Γήρανσης:Επιπτώσεις στο Νευρικό & Μυοσκελετικό Σύστημα"

(για τους φοιτητές της Ιατρικής  Σχολής)

Οι διαλέξεις του κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικού μαθήματος «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΓΗΡΑΝΣΗΣ:  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ & ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» αρχίζουν την
Παρασκευή 16/3/18, με σταθερό ωράριο κάθε Παρασκευή 14.00-17.00 και χώρο
διεξαγωγής τους το αμφιθέατρο "Φυσιολογίας Γ. Κοτζιάς".

Οι εξετάσεις θα γίνουν με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από τράπεζα
θεμάτων, ενώ δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι φοιτητές που θα
έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 50% των διαλέξεων.

Πρόγραμμα των διαλέξεων.


Η υπεύθυνη του μαθήματος,

Π. Αγγελογιάννη

Αν. Καθηγήτρια

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

(για τους φοιτητές της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Σχολής)

Η έναρξη των παραδόσεων του μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ του
ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, για τους φοιτητές της Ιατρικής και της
Νοσηλευτικής Σχολής, θα γίνει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 12-2-2018 και ώρα 12.00-13.00
στο Αμφιθέατρο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΣ
ΕΞΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ:

ΔΕΥΤΕΡΑ                12.00-13.00

ΤΕΤΑΡΤΗ                11.00-13.00

ΠΕΜΠΤΗ                 12.00-13.00Εκ του Εργαστηρίου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές που οφείλουν υποχρεωτικά εργαστήρια Φυσιολογίας υποχρεούνται να τα αναπληρώσουν άμεσα, κατά το ακαδημαϊκό έτος που διδάσκονται το μάθημα, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος.

Όσοι φοιτητές, μέχρι σήμερα,  δεν έχουν συμπληρώσει τα εργαστήρια και έχουν εκκρεμότητες καλούνται να τα αναπληρώσουν κατά το ακαδ. έτος 2017-2018 (σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα αναπληρώσεων). Δε θα δοθεί άλλη παράταση για τη διευθέτηση εκκρεμοτήτων.

Εκ του Εργαστηρίου

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής) 

Οι φοιτητές που ασκούνται στις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ και ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ εξαμήνου, πρέπει να
ακολουθούν υποχρεωτικά τις ομάδες τους.  Σε περίπτωση αδυναμίας
προσέλευσης στις καθορισμένες ημερομηνίες, θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση
με τη γραμματεία του Εργαστηρίου, διαφορετικά η παρουσία δεν θα λαμβάνεται
υπόψιν.
Στο τέλος κάθε εξαμήνου θα υπάρξουν αναπληρώσεις όλων των εργαστηριακών
ασκήσεων
Η παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική για τη
συμμετοχή στις εξετάσεις. Δικαιολογείται μία απουσία.

Εκ του Εργαστηρίου

Έναρξη Προαιρετικής Άσκησης "Βασικές Κλινικές Δεξιότητες"

Έναρξη της προαιρετικής άσκησης, των 2ετών φοιτητών Ιατρικής Σχολής, στις ‘Βασικές Κλινικές Δεξιότητες’ που θα γίνονται στην Α’ Παθολογική Κλινική και στην Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική στο ‘ΛΑΪΚΟ’ Νοσοκομείο, την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017. Υπεύθυνος  διδασκαλίας:Ομότιμος Καθηγητής Γ. Βαϊόπουλος

ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

**Οι ομάδες είναι αυστηρώς καθορισμένες, ο φοιτητής που δεν θα παρακολουθήσει την άσκηση την ημερομηνία που του έχει καθοριστεί δεν θα μπορέσει να την αναπληρώσει.

Εκ του Εργαστηρίου

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ "Βασικές Κλινικές Δεξιότητες"

Δηλώσεις συμμετοχής για την προαιρετική άσκηση φοιτητών β’ έτους της  Ιατρικής Σχολής στα πλαίσια της εκπαίδευσης τους στην Φυσιολογία για την απόκτηση βασικών κλινικών δεξιοτήτων:

ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 / 9 / 2017  ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  (ΓΡΑΦΕΙΟ  Νο 1)

H προαιρετική άσκηση, απευθύνεται στους 2ετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής, και αφορά την εκπαίδευση τους στις ‘Βασικές Κλινικές Δεξιότητες’. Η προαιρετική άσκηση θα γίνεται στην Α’ Παθολογική Κλινική και στην Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική στο ‘ΛΑΪΚΟ’ Νοσοκομείο, ανά ομάδες. Η κάθε ομάδα θα παρακολουθήσει την άσκηση όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Οι ομάδες είναι αυστηρώς καθορισμένες, ο φοιτητής που δεν θα παρακολουθήσει την άσκηση την ημερομηνία που του έχει καθοριστεί δεν θα μπορέσει να την αναπληρώσει.

ΔΕΥΤΕΡΑ

16:00-18:00

ΤΡΙΤΗ

16:00-18:00

ΤΕΤΑΡΤΗ*

16:00-18:00

ΠΕΜΠΤΗ

16:00-18:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

1)Σχέσεις Ασθενούς –Ιατρού

2)Επίδειξη λήψης ιστορικού

 

 

Πρακτική λήψη ιστορικού και συζήτηση.

 ‘Σεμινάρια Κλινικής Φυσιολογίας’

στο Αμφιθέατρο Φυσιολογίας «Γ.Κοτζιάς»

 Βασικές Ιατρικές Πράξεις

  

Κενό


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ   Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ  ΚΑΙ  ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ!


Εκ του Εργαστηρίου