Εγκαίνια 1ου Κέντρου Προσομοίωσης

Στίς 8/7/2020 και ώρα 12.00, στο Εργαστήριο Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ο Πρύτανης, Καθηγητής κ. Μ.Α Δημόπουλος, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής κ. Πέτρος Σφηκάκης και ο Καθηγητής & Διευθυντής του Εργαστηρίου κ. Μιχάλης Κουτσιλιέρης με την παρουσία πλήθους μελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής, εγκαινίασαν το πρώτο “Κεντρο Κλινικής Προσομοίωσης Υψηλής Πιστότητας” στην Ελλάδα.

Η εκπαίδευση με τη χρήση “κέντρων κλινικής προσομοίωσης υψηλής πιστότητας” στην προπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση συνιστά ένα κλάδο εξαιρετικής σημασίας στην εκμάθηση και άσκηση κλινικών δεξιοτήτων σε φοιτητές και ειδικευομένους, εφαρμόζοντας έτσι τη θεωρητική γνώση που έλαβαν από αμφιθεάτρου και μέσω των ασκήσεων επίλυσης κλινικών προβλημάτων σε ένα καλά ελεγχόμενο κλινικό περιβάλλον, χωρίς τους κινδύνους “του λάθους” ή “μιας λανθασμένης επιλογής/απόφασης” σε ένα κλινικό πρόβλημα, όπως αυτό ελοχεύει στις πραγματικές συνθήκες. Επίσης παρέχει την ευκαιρία της συνεχούς επανάληψης μιας κλινικής πράξης έως την τελειοποίηση της. Πλήθος εφαρμογών έχουν αποδείξει ότι οι φοιτητές και νέοι ιατροί έχουν καλύτερη προσαρμογή στην κλινική πραγματικότητα όταν προηγείται εκπαίδευση σε προσομοιωτή, ενώ ακόμα και οι ασθενείς είναι πιο πρόθυμοι να δεχθούν τις υπηρεσίες ενός νέου ιατρού ή φοιτητού, ο οποίος έχει προπαιδευτεί σε περιβάλλον προσομοίωσης. Έτσι η εκπαίδευση με κλινική προσομοίωση ενσωματώνεται ραγδαία στην ιατρική εκπαίδευση και μελλοντικά θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στην ιατρική εκπαίδευση.

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης, MD (ΕΚΠΑ), Ph.D (McGill), Ενδοκρινολογος, Καθηγητής
Πειραματικής Φυσιολογίας, Δ/ντής: Εργαστήριο Φυσιολογίας & Δ/ντής: Τομέα
Βασικών Ιατρικών Επιστημών, Ιατρική Σχολή, Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό
& Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Michael Koutsilieris, MD (Athens), Ph.D (McGill), Endocrinologist,
Professor of Experimental Physiology; Director: Physiology Laboratory &
Chairman, Department of Basic Medical Sciences, Medical School, School of
Health Sciences, National & Kapodistrian University of Athens.