Μονάδα Μοριακής & Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας
Home Έρευνα – Υποδομές – Υπηρεσίες

Μονάδα Μοριακής & Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας

Το Εργαστήριο της Φυσιολογίας, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στα πλαίσια της αναβάθμισης των παρεχόμενων διαγνωστικών υπηρεσιών, ανακοινώνει ότι στη μονάδα Μοριακής Φυσιολογίας και Κλινικών εφαρμογών, επιτελούνται τα κάτωθι:

Μοριακή Σταδιοποίηση Προστάτη 

Απαιτούμενος όγκος δείγματος τουλάχιστον 1ml σε φιαλίδιο γενικής αίματος.

Mοριακός έλεγχος θρομβοφιλίας (Factor V Leiden (1619 G/Α), Factor V R2 (H1299R), Prothrombin (G20210A) Factor XIII V34L, β-Fibrinogen (-455G/A), PAI-1 4G/5G, MHTFR (C677T) MTHFR (A1298C), ACE I/D, GP1α (-807 C/T)

Απαιτούμενος όγκος δείγματος τουλάχιστον 1ml σε φιαλίδιο γενικής αίματος.

Έλεγχος αυτοαντισωμάτων μυοσίτιδας (κατά αντιγόνων Mi-2α, Mi-2β, ΤIF1γ, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52)

Απαιτούμενος όγκος δείγματος τουλάχιστον 5ml σε φιαλίδιο τύπου Wassermann.            

 

Μεταλλάξεις του ενζύμου S-μεθυλτρανσφεράσης της θειοπουρίνης (TPMT, 238G>C, 460G>A, 719A>G) (έλεγχος πιθανής τοξικότητας σε λήψη αζαθειοπρίνης).

Απαιτούμενος όγκος δείγματος τουλάχιστον 1ml σε φιαλίδιο γενικής αίματος.

Προσδιορισμός ενεργότητας τύπου Ι ιντερφερόνης (Type interferon signature) στο περιφερικό αίμα (επί υποψίας τύπου Ι ιντερφερονοπαθειών).

Απαιτούμενος όγκος δείγματος τουλάχιστον 2ml σε φιαλίδιο γενικής αίματος.

 

Αιμοληψίες: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή 8.30-10.30πμ.

Αποστολή δειγμάτων:  Καθημερινά 9.00-14.00πμ.

 

Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Κτίριο 16, Ισόγειο, Γραφείο Νο 2,

Τηλ. 210-746 2507.  Τα αποτελέσματα δίνονται σε 10 εργάσιμες ημέρες.

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Μιχάλης Κουτσιλιέρης. Καθηγητής

Κλειώ Μαυραγάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια