Μονάδα Μοριακής & Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας

Το Εργαστήριο της Φυσιολογίας, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στα πλαίσια της αναβάθμισης των παρεχόμενων διαγνωστικών υπηρεσιών, ανακοινώνει ότι στη μονάδα Μοριακής Φυσιολογίας και Κλινικών εφαρμογών, επιτελούνται τα κάτωθι:

Mοριακός έλεγχος θρομβοφιλίας (Factor V Leiden (1619 G/Α), Factor V R2 (H1299R), Prothrombin (G20210A), Factor XIII (V34L), β-Fibrinogen (-455G/A), PAI-1 (4G/5G), MHTFR (C677T), MTHFR (A1298C), ACE I/D, GP1α (-807 C/T), HPA-1 (a/b), APOB (R3500Q), APOE (2/3/4)).

Απαιτούμενος όγκος δείγματος τουλάχιστον 2ml γενικής αίματος.

Έλεγχος αυτοαντισωμάτων:

  1. Συσχετιζόμενα με Μυοσίτιδες: κατά αντιγόνων Mi-2α, Mi-2β, ΤIF1γ, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52, cN-1A, MHGCR.
  2. Συσχετιζόμενα με Σκληρόδερμα: κατά αντιγόνων Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, Fibrillarin, NOR90, Th/To, Pm/Scl-100, Pm/Scl-75, Ku, PDGFR, Ro52.
  3. Αντιπυρηνικά: κατά αντιγόνων nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Pm/Scl-100, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, Νucleosomes, Ηistones, rib. P-prot, AMA M2.
  4. Συσχετιζόμενα με αυτοάνοσες ηπατίτιδες: κατά αντιγόνων AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SS-A, Ro-52, Scl-70, CENP A, CENP B, and PGDH.

Απαιτούμενος όγκος δείγματος για έλεγχο αυτοαντισωμάτων, τουλάχιστον 5ml πήγματος σε φιαλίδιο vacutainer ή 2ml απομονωμένου ορού.

Προσδιορισμός ενεργότητας τύπου Ι ιντερφερόνης (Type I interferon signature) στο περιφερικό αίμα (επί υποψίας τύπου Ι ιντερφερονοπαθειών).
Απαιτούμενος όγκος δείγματος τουλάχιστον 2ml γενικής αίματος.
 
Αιμοληψίες: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή 9:00πμ-14.00μμ.
Αποστολή δειγμάτων:  Καθημερινά 9.00-14.00πμ.
 
Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Κτίριο 16, Ισόγειο, Γραφείο Νο 2,
Τηλ. 210-746 2507.  Τα αποτελέσματα δίνονται σε 2-3 εβδομάδες.
Επιστημονικός Υπεύθυνος : Κλειώ Μαυραγάνη, Καθηγήτρια