Κόνσουλας Χρήστος, Αναπλ. Καθηγητής

Ερευνητικοί στόχοι

Η ομάδα μου χρησιμοποιεί τη Drosophila (μύγα  των φρούτων) ως μοντέλο για να διερευνήσει τη βιολογία της φυσιολογικής γήρανσης του εγκεφάλου. Συγκεκριμένα, έχουμε εστιάσει στον εντοπισμό των κυτταρικών και μοριακών μηχανισμών που υπόκεινται της ηλικιο-εξαρτώμενης κινητικής έκπτωσης.  Πρωτόλεια δεδομένα του εργαστηρίου μας έδειξαν ότι η ταχύτητα αναρρίχησης υγιών, μεσηλίκων μυγών είναι ένας προγνωστικός δείκτης του προσδόκιμου ζωής. RNAseq ανάλυση ανέδειξε κοινά πρότυπα γονιδιακής έκφρασης που συνδέουν την κινητική ευρωστία με τη μακροζωία. Επίσης κατέδειξε υποψήφια γονίδια των οποίων χειραγωγούμε την έκφραση σε κύτταρα στόχους στον εγκέφαλο και άλλους ιστούς. Στοχεύουμε να εντοπίσουμε τις μοριακές αιτίες της ηλικιο-εξαρτώμενης κινητικής έκπτωσης. Παράλληλα στοχεύουμε στην κατανόηση των κυτταρικών και μοριακών αιτιών της γήρανσης κινητικών νευρωνικών κυκλωμάτων. Βρήκαμε ότι η απώλεια συμπεριφοράς διαφυγής οφείλεται στην ευαλωτότητα  των εύπλαστων τμημάτων του κυκλώματος και εξετάζοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ευάλωτων συνάψεων, αναμένουμε να εντοπίσουμε τις κυτταρικές αιτίες της κινητικής γήρανσης και μόρια που μπορεί να επιτελέσουν φαρμακολογικούς στόχους. Στα ίδια πλαίσια, στοχεύουμε να κατανοήσουμε το ρόλο του οξειδωτικού στρες στην έκπτωση της ακοής κατά το γήρας και την παροδική έκπτωσης της μετά από ακουστικό τραύμα. Στόχος μας είναι να ενεργοποιήσουμε την αντιοξειδωτική άμυνα των ακουστικών νευρώνων μέσω διατροφικών χειρισμών με αντιοξειδωτικές ουσίες.

 

 

Selected publications

  • C. Consoulas and R.B. Levine (1998). Presynaptic function during muscle remodelling in insect metamorphosis. J. Neuroscience 18 (15):5817-5831.
  • C. Consoulas, C. Duch, R. J. Bayline and R. B., Levine (2001). Behavioral transitions during insect metamorphosis: remodeling of the neuromuscular system. Brain Research Bulletin, 53:571-583.
  • C. Consoulas, L. L. Restifo and R. B. Levine (2002). Dendritic remodeling and growth of motoneurons during metamorphosis of Drosophila melanogaster. J. Neuroscience, 22:4906-4917.
  • A. Vrailas-Mortimer, T. delRivero, S. Mukherjee, S. Nag, A. Gaitanidis, D. Kadas, C. Consoulas, A. Duttaroy and S. Sanyal. (2011). A muscle-specific p38 MAPK/Mef2/MnSOD pathway regulates stress, motor function and lifespan in Drosophila. Developmental Cell 21:783-795.
  • D. Kadas, A. Tzortzopoulos, E. M. C. Skoulakis and C. Consoulas (2012). Constitutive activation of Ca2+/Calmodulin-dependent Protein Kinase II during development impairs central cholinergic transmission in a circuit underlying escape behavior in Drosophila. J Neuroscience 32:170-182.
  • Kadas D, Papanikolopoulou K, Xirou S, Consoulas C, Skoulakis EMC. (2019). Human Tau isoform-specific presynaptic deficits in a Drosophila Central Nervous System circuit. Neurobioly of Disease 8;124:311-321.
  • Gaitanidis A, Dimitriadou A, Dowse H, Sanyal S, Duch C, Consoulas C. (2019). Longitudinal assessment of health-span and pre-death morbidity in wild type Drosophila. Aging 11(6): 1850–1873.
  • D Kadas, C Duch, C Consoulas. (2019). Postnatal Increases in Axonal Conduction Velocity of an Identified Drosophila Interneuron Require Fast Sodium, L-Type Calcium and Shaker Potassium Channels. ENEURO 6(4), 1-17.
  • A Dimitriadou, N Chatzianastasi, P I. Zacharaki, MJ O’Connor, S L. Goldsmith, M B. O’Connor, C Consoulas, and S J. Newfeld (2020). Adult Movement Defects Associated with a CORL Mutation in Drosophila Display Behavioral Plasticity. G3: Genes|Genomes|Genetics 10, 1697-1706.