Αρμακόλας Αθανάσιος, Αναπλ. Καθηγητής

Η Μονάδα μελέτης μηχανισμών καρκινογένεσης και θεραπείας του Εργαστήριο Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αναπτύσσει υποδομές και στρατηγικές συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στο πεδίο της μοριακής και εφαρμοσμένης φυσιολογίας.

Ειδικότερα:

  • Ο προσδιορισμός του τρόπου δράσης των ισομορφών IGF-1 στον καρκίνο του μαστού προστάτη και παχέος εντέρου.
  • Η ανάπτυξη ενός αντισώματος anti-Ec για την αναστροφή του ογκογόνου ρόλου του IGF-1Ec.
  • Ο προσδιορισμός του τρόπου δράσης της πρωτεΐνης κισπεπτίνης σε καρκίνους του παχέος εντέρου, προστάτη και μαστού.