ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ   7-1-2021      ΑΣΚΗΣΗ 3η         8.00-11.00  Αν. Καθηγητής Αν. Φιλίππου

ΔΕΥΤΕΡΑ 11-1-2021      ΑΣΚΗΣΗ 2η         8.00-11.00  Αν. Καθηγήτρια Ε. Κοτσιφάκη

ΤΡΙΤΗ     12-1-2021      ΑΣΚΗΣΗ 1η+5η   8.00-11.00  Αν. Καθηγήτρια Μ. Σιμοπούλου

ΤΕΤΑΡΤΗ 13-1-2021     ΑΣΚΗΣΗ 4η          8.00-11.00  Αν. Καθηγητής Αθ. Αρμακόλας

*Link σύνδεσης:   https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mf99f0531beb35a12d3fd33e32e397404

 

ΕΚ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Σύνδεση στο κατ' επιλογήν μάθημα 'Σεμινάρια Κλινικής Φυσιολογίας" μέσω Webex

Οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής που έχουν δηλώσει το κατ' επιλογήν μάθημα Σεμινάρια Κλινικής Φυσιολογίας,

από την Τετάρτη 21/10/2020 θα το παρακολουθούν μέσω της πλατφόρμας Webex.

Για να συνδέεστε στο μάθημα, θα χρησιμοποιείται το παρακάτω link:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m1bdee4a9856d65c04d0bf8e3f4ad08e3

 

Σύνδεση στο μάθημα Φυσιολογίας μέσω Webex

Από τη Δευτέρα 19/10/2020 οι φοιτητές του Φαρμακευτικού Τμήματος και της Οδοντιατρικής Σχολής θα παρακολουθούν εξ αποστάσεως το μάθημα Φυσιολογίας μέσω της πλατφόρμας Webex. 

Για τη σύνδεση σας, στο μάθημα θα χρησιμοποιείται το παρακάτω link

Φυσιολογία Οδοντιατρική-Φαρμακευτική

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m9780ed745ff7bde96a340dd6edafab62

Νέο Πρόγραμμα Φυσιολογία 3ου Εξαμήνου

Βάση των νέων οδηγιών της Σχολής σας ενημερώνουμε ότι οι παραδόσεις του μαθήματος Φυσιολογία 3ου Εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2020-2021, από τη Δευτέρα 19 / 10 / 2020, θα γίνονται τις εξής μέρες και ώρες:

ΔΕΥΤΕΡΑ    13.15-14.00
ΤΕΤΑΡΤΗ    13.15-14:45
ΠΕΜΠΤΗ     13.15-14.00

Οι παραδόσεις των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν με συνδυασμό δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

* Οι Φοιτητές θα παρακολουθούν το μάθημα εξ αποστάσεως μέσω Webex στο παρακάτω link, όπου θα συνδέονται με τους ακαδημαϊκούς κωδικούς. (Πατήστε εδώ για οδηγίες σύνδεσης)

Meeting number: 121 019 4699
Password: N8b5adJXQa6
https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m6e9dc7300a86104a6edfbc982a4a6c59

Join by video system
Dial 1210194699@uoa.webex.com
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

* Οι φοιτητές θα παρακολουθούν το μάθημα δια ζώσης σε ομάδες κυκλικά ανά ημέρα (κάθε μέρα και άλλη ομάδα) 

(Πατήστε εδώ για να δείτε τις ομάδες και τις αντίστοιχες ημέρες για την δια ζώσης παρακολούθηση) 

* Οι φοιτητές που για οποιονδήποτε λόγω δεν εμφανίζονται στις παραπάνω ομάδες και επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράδοση του μαθήματος δια ζώσης, ακολουθούν την 9η ομάδα  

Έναρξη Παραδόσεων κατ' επιλογήν μάθημα "Σεμινάρια Κλινικής Φυσιλογίας"

Έναρξη κατ’ επιλογήν μαθήματος ‘Σεμινάρια Κλινικής Φυσιολογίας’ την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 16:00-18:00.

Πρόγραμμα διαλέξεων! 

Οι παραδόσεις του μαθήματος, λόγω της δυσμενούς συγκυρίας της πανδημίας COVID-19, θα ξεκινήσουν αρχικά με την εξ’ αποστάσεως διαδικασία εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Google Meet (εν αναμονή νέων αποφάσεων)

Για να παρακολουθείτε τις διαλέξεις θα συνδέεστε στο link https://meet.google.com/drj-auxj-pza

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να έχετε πρόσβαση στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω Google Meet είναι υποχρεωτικό να συνδέεστε αποκλειστικά με τους ακαδημαϊκούς κωδικούς σας. (Πατήστε για οδηγίες)

Ανακοίνωση Σχετικά με τις Εργαστηριακές Ασκήσεις

(για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής)
H έναρξη των Εργαστηριακών Ασκήσεων του μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 3ου Εξαμήνου θα γίνει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 15-10-2018.
1)      Λόγω αλλαγής του Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτητές που οφείλουν Εργαστηριακές Ασκήσεις θα πρέπει μέχρι τη λήξη της ακαδημαϊκής χρονιάς 2018-2019 να έχουν ολοκληρώσει τα οφειλόμενα εργαστήρια.
2)      Οι φοιτητές που οφείλουν Εργαστηριακές Ασκήσεις πρέπει να παρακολουθήσουν τις οφειλόμενες Εργαστηριακές Ασκήσεις ακολουθώντας τη ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Ασκήσεων ως εξής:

 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ