Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη Ε.Τ.Ε.Π.

Λίτσα Βαλαή, Ε.Τ.Ε.Π.

Τηλ: 210-746 2586
Fax: 210-746 2571
email:ekvalai@med.uoa.gr

Ελένη Τριάντου, Ε.Τ.Ε.Π.

Τηλ: 210-746 2507
Fax: 210-746 2571
email:eltriant@med.uoa.gr