Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ

Μιχάλης Κουτσιλιέρης

Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας
Διευθυντής Εργαστηρίου
Τηλ: 210-746 2506
Fax: 210-746 2571
email:mkoutsil@med.uoa.gr
Βιογραφικό Σημείωμα
Δημοσιεύσεις...


Γεώργιος Κόλλιας

Ακαδημαϊκός
Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας
Τηλ: 210-746 2611
Fax: 210-746 2571
email:g.kollias@fleming.gr
Βιογραφικό Σημείωμα
Δημοσιεύσεις...


Ελένη Κοτσιφάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πειραματικής Φυσιολογίας
Τηλ: 210-746 2585
Fax: 210-746 2571
email: ekotsifa@med.uoa.gr
Βιογραφικό Σημείωμα
Δημοσιεύσεις...


Παναγούλα Αγγελογιάννη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πειραματικής Φυσιολογίας
Τηλ: 210-746 2589
Fax: 210-746 2571
email: eula_angelogianni@hotmail.com
Βιογραφικό Σημείωμα
Δημοσιεύσεις...


Χρήστος Κόνσουλας

Αναπληρωτής Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας
Τηλ: 210-746 2701
Fax: 210-746 2571
email: cconsoul@med.uoa.gr
Βιογραφικό Σημείωμα
Δημοσιεύσεις...


Κλειώ Μαυραγάνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πειραματικής Φυσιολογίας
Τηλ: 210-746 2714
Fax: 210-746 2571
email:kmauragan@med.uoa.gr
Βιογραφικό Σημείωμα
Δημοσιεύσεις...


Αθανάσιος Αρμακόλας

Αναπληρωτής Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας
Τηλ: 210-746 2598
Fax: 210-746 2571
email:aamakol@med.uoa.gr
Βιογραφικό Σημείωμα
Δημοσιεύσεις...


Αναστάσιος Φιλίππου

Επίκουρος Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας
Τηλ: 210-746 2690
Fax: 210-746 2571
email:tfilipou@med.uoa.gr
Βιογραφικό Σημείωμα
Δημοσιεύσεις...


Μάρα Σιμοπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια Πειραματικής Φυσιολογίας
Τηλ: 210-746 2593
Fax: 210-746 2571
email:marasimopoulou@hotmail.com
Βιογραφικό Σημείωμα
Δημοσιεύσεις...


Αντώνης Χατζηγεωργίου

Επίκουρος Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας
Τηλ: 210-746 2507
Fax: 210-746 2571
email:achatzig@med.uoa.gr

Βιογραφικό Σημείωμα
Δημοσιεύσεις...